Selecteer een pagina

VOOR DE VIJFDE KEER,
IN DE GEMEENTE AALTEN EN NU
OOK IN DE STAD BOCHOLT

Aalten, 24 maart 2017

Beste deelnemers van vorige keren en mogelijk nieuwe deelnemers

Dit wordt een lustrummanifestatie.
De Stichting Art Aalten organiseert de kunstroute SeptemberKunst voor de vijfde keer en wel op de zaterdagen/zondagen 16/17 en 23/24 september 2017. Het gaat grootser worden maar het patroon blijft ook heel vertrouwd. De vorige keer deden al 9 Duitse kunstenaars mee via de bemiddeling van de Volkshochschule maar nu neemt in het geheel de stad Bocholt een eigen plaats in.

Dat past uitstekend in het kader van de bevordering van de culturele betrekkingen aan weerskanten van de grens. Een subsidie in Euregioverband is aangevraagd. Zowel in Bredevoort als in Bocholt komt er een centrale expositie. Wat dat voor consequenties heeft voor elke deelnemer leest u verderop.

Deelnemers vanaf het begin en nieuwelingen
De meesten van u doen al vanaf 2009 mee. Er zijn er ook die wel eens een keer overslaan. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Verderop leest u nog een specifieke reden waarom het in de nieuwe opzet extra aantrekkelijk is om weer mee te doen. Ook nu weer kunnen nieuwelingen zich aanmelden. Voor hen die dit jaar voor het eerst mee willen doen gelden de volgende voorwaarden: u woont of werkt in de gemeente Aalten of u hebt er een bijzondere binding mee, bijvoorbeeld omdat u er geboren bent of er een poos hebt gewoond. Zij die een gekwalificeerde opleiding hebben gevolgd worden zonder meer toegelaten. Gevorderde amateurs worden aan een beoordeling onderworpen. Zij worden daarover tijdig nader geïnformeerd.

De eigen exposities
Dat de kunstenaars op veelal verrassende plekken, verspreid over de woonkernen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo/Suderwick plus buitengebieden en nu ook in Bocholt, bezoekers gaan ontvangen is en blijft de aantrekkelijkste kant van SeptemberKunst. Wellicht kunt u het thuis doen maar het is het overwegen waard om het met een of meer personen samen te doen. Gebleken is dat plekken waar meer mensen exposeren aanzienlijk meer bezoekers trekken. Adressen met drie of meer exposanten worden in het promotiemateriaal gemarkeerd als ‘gezamenlijke expositie’. Bestuursleden van Art Aalten kunnen soms een tip geven.

De toegang tot al die verspreide expositieruimten moet gratis zijn; wel mag natuurlijk de bezoekers voor een hapje en/of een drankje een bijdrage gevraagd worden

De centrale exposities
Het staat buiten kijf dat de Koppelkerk in Bredevoort het mooiste gebouw in de gemeente Aalten is voor een centrale expositie. Dus daar komt die dit jaar ook weer. En dan iets heel nieuws, er wordt evenzo in Bocholt een centrale expositie ingericht en wel in de Alte Spinnerei Herding in het Kubaai-Quartier, Industriestrasse 1.

Kom kunst kijken op zaterdag en zondag 16-17 en 23-24 september 2017 in Aalten, Bocholt, Bredevoort en Dinxperlo/Suderwick

De organisatie daarvan gaat als volgt, iedere deelnemer levert niet één maar twee kunstwerken aan en het bestuur zorgt voor het transport naar Bocholt. Een bijkomend voordeel van de samenwerking met Bocholt is dat de ‘Aaltense’ kunstenaars kunnen kiezen voor een individuele expositieplek aldaar waardoor zij een heel ander publiek bereiken. Op het aanmeldingsformulier geeft u al aan of u daarbij kiest voor Aalten of Bocholt.

Een advies
Nu iets dat niet van toepassing is voor nieuwelingen maar juist wel voor de deelnemers van de vorige keren. Wij raden u uitdrukkelijk aan om vooral recent werk te laten zien. En dan zal er stellig in uw eigen expositieruimte voldoende plaats over zijn voor uw favorieten.

De aanmelding
Het aanmeldingsformulier in de bijlage ziet er een tikkeltje anders uit. Alstublieft, verwijst u bij de invulling van bepaalde vragen niet naar een vorige keer. Als u nu de gegevens voluit en geactualiseerd invoert scheelt dat veel werk bij de opmaak. Ook dringen wij er bij u op aan het ingevulde formulier digitaal te retourneren.

Voor de ons bekende deelnemers geldt de uiterste inzenddatum 1 juni, voor nieuwelingen is dat 1 mei. Voor deze laatsten is het in eerste instantie voldoende alleen de eerste drie items in te vullen. Voor beide categorieën is van toepassing dat wanneer u nog niet alle gegevens.

Tenslotte
Het deelnamegeld is ook dit keer € 50,-. Studenten betalen € 25,-.
Voor het aanleveren van uw kunstwerken voor de beide centrale expositie kunt u begin september de instructies tegemoet zien. Het plan is bovendien dat alle Bocholtse en ‘Aaltense’ deelnemers zullen worden uitgenodigd voor een ontmoetingsbijeenkomst in Herding in juni. Dat gaat dan een September-Treff heten. Aan de promoting zal in nauw overleg met Bocholt veel zorg worden besteed. Daar horen in elk geval het routeboekje en de website bij.
Wij hopen op weer een schitterende SeptemberKunstmanifestatie en wensen u veel succes en genoegen toe bij de voorbereidingen. Als zich nog andere belangrijke ontwikkelingen voordoen krijgt u daar uiteraard bericht van.

Met vriendelijke groeten.

downloaden:

Word-formulier 

ArtAalten 2017_NL

bedankt voor de steun

advertisement advertisement advertisement advertisement

join en ondersteuning

advertisement

Stiftung Art Aalten

Loes Tieman (Vorsitzende), Ria Hoftijzer
Gerbrand Karsten (Schriftführer),
Ben Lammers
info@septemberkunst.nl,  Bert Nijman
Betsie Heusinkveld (Kassenführerin)

Stadt Bocholt

Jule Wanders,
Leiterin Fachbereich Kultur und Bildung
Petra Taubach,
Eurobüro und Europe-direct
Informationszentrum Bocholt

Samstag und Sonntag 16.-17. und 23.-24. September 2017 in Aalten, Bocholt, Bredevoort und Dinxperlo/Suderwick

Aanlevering van beeldmateriaal
Voor folder, routeboekje en website zijn digitale foto’s nodig. Wij vragen u een werkportret/actiefoto op te sturen en hooguit vier afbeeldingen van kunstwerken. Graag recente foto’s. Deze zullen in de folder in vierkante vorm worden afgedrukt, in routeboekje en website zoveel mogelijk in de verhouding die u zelf aangeeft.

De foto’s dienen van goede kwaliteit te zijn en los te worden aangeleverd. Dus niet importeren in een Word-document. Bij voorkeur als een jpg-document met lage compressie waardoor een hoge kwaliteit is gegarandeerd. Bestandsgrootte minimaal 2 Mb en maximaal 5 Mb. Tot maximaal 10 Mb kan via de mail worden verstuurd, grotere bijlages dienen met WeTransfer.com te worden verzonden.