Gevorderde amateurkunstenaar

Mijn specialisme: Fotografie

Te zien zijn onder andere foto’s van het Wad. Het mooie licht gecombineerd met de weidsheid levert mooie beelden op. Er is een serie waarbij er een roos een belangrijke plaats inneemt.
Ook zijn er abstracte foto’s te zien.

002 daar ligt iets003 een roos, hoe komt die daar...004 ik haal hem uit zee005 en laat hem vervolgens weer achter...