Gevorderde amateurkunstenaar
Mijn specialisme: Beeldhouwen

Ik probeer op een speelse manier de werkelijkheid te verbeelden. Humor is daarbij een onmisbaar ingrediënt. Ik heb nooit begrepen waarom humor geen enkele status heeft in de kunst. Echte kunst wordt nog altijd geassocieerd met ernst, verheven schoonheid en verdieping. Maar daarbij wordt vergeten dat humor nog een andere functie heeft: humor laat ons lachen om onszelf, biedt ons de mogelijkheid met een andere blik naar de werkelijkheid te kijken.

Als beeldhouwer werk ik voornamelijk in hout.

Kraan, Am grenen, h65xb35Walking, Am grenen, h90xb50