[borlabs_cookie align="right-float"]

[borlabs_cookie_log]

Gegevensbescherming

 

 

PRIVCACYBELEID VAN Stichting ART Aalten

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting ART Aalten, Platform Beeldende Kunst Aalten / Bredevoort /  Dinxperlo, verwerkt van haar deelnemers aanhet tweejaarlijkse evenement Septemberkunst.

Indien u als deelnemer meedoet aan Septemberkunst of om een andere reden persoonsgegevens aan ArtAalten verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting ArtAalten. Molenstraat 2A, 7122 ZW Aalten.

E-mail: secretariaat.artaalten@kpnmail.nl. KvK 09194861.

De secretaris is bereikbaar via secretariaat.artaalten@kpnmail.nl of tel. 0543 47 36 81

 

2. Welke gegevens worden verwerkt door Stichting ART Aalten en voor welk doel.

2.1 In het kader van uw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

voor- en achternaam, adresgegevens (van het adres waar geëxposeerd wordt), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s), overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts.

2.2 Stichting ART Aalten verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: huis-aan-huis folder, routeboekje, website, uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Uw naam, adres, en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw deelname aan Septemberkunst, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Stichting ART Aalten uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen.

2.3 Uw naam en e-mailadres wordt gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Stichting ART Aalten en u te informeren over de ontwikkelingen van Stichting ART Aalten en/of Septemberkunst.

E-mail berichtgeving.

Stichting ART Aalten gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Septemberkunst of andere activiteiten van Stichting ART Aalten. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.

3.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting ART Aalten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting ART Aalten gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

4. Cookies op de website.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden aangemaakt bij het bezoek aan uw website. In deze bestandjes worden persoonlijke gegevens opgeslagen die bij een volgend bezoek weer kunnen worden opgeroepen.

– Een cookie muur waarbij een website bezoekers weigert is niet meer toegestaan. Oftewel zonder toestemming voor het plaatsen van cookies moet de website normaal kunnen functioneren.

– Functionele cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

– Zonder cookies is bijvoorbeeld inloggen niet mogelijk of kunnen ingevulde gegevens van formulieren niet worden onthouden.

– Analytische cookies mogen beperkt geplaatst worden zonder toestemming.

– Niet-functionele cookies bedoeld voor commerciële doeleinden of derden partijen mogen alleen worden geplaatst mits u daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven.

4.1 Bij uw eerste bezoek aan de website www.septemberkunst.nl geeft u als bezoeker zelf expliciet wel/geen toestemming voor de te plaatsen cookies.

Het keuzevakje staat standaard niet aangevinkt.

4.2 De gemaakte keuze wordt bij gehouden in een log.

4.3 De keuzes voor de te plaatsen cookies zijn makkelijk te verwijderen of aan te passen.

4.4 De website is toegankelijk totdat de toestemming is gegeven, pas na uw toestemming worden de cookies daadwerkelijk geplaatst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het secretariaat van Stichting ART Aalten kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting ART Aalten zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Stichting ART Aalten uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris  secretariaat.artaalten@kpnmail.nl

6. Extra: Jotform Formulier

JotForm respecteert uw privacy en uw privacy. Toen het Europees Hof van Justitie de EU-VS Safe Harbor-overeenkomst in oktober nietig verklaarde, reageerde JotForm met onze veilige EU-formulieren. EU Safe Forms biedt uw gegevens een veilige locatie op onze servers die exclusief voor dit doel in Duitsland zijn voorzien. https://www.jotform.com/privacy/

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Aalten, 21 februari 2019