Stichting Art Aalten, Platform Beeldende Kunst Aalten, Bredevoort, Dinxperlo is op 17 maart 2009 opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van een actief kunstklimaat in de gemeente Aalten door het initiëren en stimuleren van activiteiten op het terrein van de beeldende kunst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van een tweejaarlijkse kunstroute onder de naam ‘Septemberkunst’.
  • Te fungeren als platform voor in de gemeente Aalten wonende en werkende kunstenaars.
  • Kunst toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.

 

Septemberkunst, twee weekenden kunst kijken

Septemberkunst wordt iedere twee jaar in de laatste twee weekenden van september georganiseerd in de gemeente Aalten (Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Suderwick).

Septemberkunst heeft vijf succesvolle edities achter de rug in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2019.

Septemberkunst biedt professionele kunstenaars en gevorderde amateurs – die in Aalten wonen of werken of een bijzondere binding hebben met de gemeente Aalten – de gelegenheid individueel of in groepsverband hun werk te exposeren in eigen ateliers en zich daartoe lenende gebouwen.

Stichting Art Aalten verzorgt de organisatie en biedt PR-ondersteuning met als doel zoveel mogelijk bekendheid aan het evenement te geven en daarmee bezoekers te attenderen. Daarnaast biedt Art Aalten een gezamenlijke expositieruimte (Koppelkerk Bredevoort) waar per deelnemer één werk tentoongesteld kan worden.

Septemberkunst zal aantrekkelijk moeten blijven voor zowel de deelnemers als ook het bezoekende publiek, daartoe zal er bij de aanmelding worden gelet op originaliteit en kwaliteit.

M.i.v. van 2019 wordt iedere aanmelding door een onafhankelijke ballotage jury getoetst, dit geldt zowel voor nieuwe aanmelders als ook voor deelnemers die al eerder hebben meegedaan.