Nieuwe deelnemers zullen worden benaderd via advertenties in de lokale bladen in de gemeente Aalten. Daarnaast kan Art Aalten indien nodig ook kunstenaars van buiten deze gemeenten benaderen als gastdeelnemer. In een vroeg stadium zullen posters en/of flyers worden verspreid op scholen, boekwinkels, musea en openbare gebouwen.

Deelnemers die de vorige editie (2019) hebben meegedaan, krijgen per mail een uitnodigingsbrief inclusief een digitaal vooraanmeldformulier waarin wordt uitgenodigd om zich aan te melden voor Septemberkunst.

 

Portfolio ten behoeve van de ballotage

Aanmelding betekent niet dat men automatisch op de deelnemerslijst komt te staan. Van iedere aanmelder, zowel vaste als nieuwe deelnemers, wordt gevraagd een portfolio van 5 afbeeldingen in te sturen. Deze portfolio dient digitaal ingediend te worden.

  • Vul het formulier in of download het formulier en vul het in met Acrobat.
  • De portfolio van 5 afbeeldingen kunnen via WeTransfer worden gestuurd. Onderin deze pagina staat hoe dat moet.

Een professionele jury zal op basis van deze digitale presentatie en een uitgebreide toelichting van de kunstenaar, een selectie maken. Hiermee willen we bereiken dat het niveau van het tentoongestelde werk gewaarborgd blijft.

De deelnemers die niet door de selectie komen, ontvangen een korte, schriftelijke toelichting.

De kunstenaars die zijn toegelaten worden gevraagd om het definitieve inschrijfformulier dat wordt meegestuurd, retour te zenden het deelnamegeld over te maken op rekeningnummer NL33 RABO 0115 7350 11 t.n.v. Septemberkunst 2022.

Tips:

  1. Eenheid in het werk laten zien (o.a bij de presentatie van de 5 foto’s bij de aanmelding)
  2. Originaliteit/oorspronkelijkheid (geen kopie van andermans werk, persoonlijk handschrift)
  3. Ontwikkeling, recent werk (bijvoorbeeld verwijzen naar eigen website, Instagram o.i.d.)
  4. Kwaliteit/beeldend vermogen (vorm, kleur, contrast, compositie etc.)
  5. Vakmanschap (o.a. materiaalgebruik en materiaalbeheersing)
  6. Zeggingskracht/expressie (kunst kan inspireren, ontroeren, verwonderen, verbazen of ontregelen)

Er kunnen maximaal 80 deelnemers worden toegelaten.