Het deelnamegeld bedraagt € 50,- per deelnemer en € 25,- voor deelnemende studenten. Als er zich een collectief aanmeldt, betalen ook zij het bedrag van € 50,- per deelnemende kunstenaar.

Van dit deelnamegeld worden alle PR-activiteiten betaald, alsook de huur en bijkomende kosten van de centrale expositieruimte en openings-/ en afsluitingsbijeenkomst in de Koppelkerk.

Betaling van het deelnamegeld dient te geschieden bij de definitieve aanmelding op rekeningnummer.